Mnoho klientů se mne ptá, zdali je možné vyřešit jejich obtíže pomocí některé metody fyzioterapie, především dle McKenzie metody neboli Mechanické Diagnostiky a Terapie (MDT). Tato metoda je v současnosti jednou z nejvíce vědecky podložených metod v oblasti fyzioterapie. Výzkumy ukazují, že MDT je schopna spolehlivě určit zdroj problému (bolesti) a rychle rozpoznat, kdo bude pozitivně reagovat na léčbu.

Protože reálné zkušenosti nejlépe odrážejí úspěchy a výsledky této metody, rozhodla jsem se natočit toto video. Tímto bych chtěla velmi poděkovat panu Popkovi za jeho čas a otevřenost, s jakou popsal svůj skutečný příběh. Věřím, že tímto inspiruje a motivuje mnoho dalších lidí, že s aktivním a pozitivním přístupem lze dosáhnout zlepšení či vyřešení obtíží.

Pan Oldřich Popek, povoláním výtvarník, pracuje celý život vsedě s mírně předkloněnou hlavou. Od 18 let trpěl na opakované bolesti hlavy a ztuhlost krční páteře, které ho omezovaly při plavání a jízdě na kole. Ve 34 letech se mu objevila bolest zad a pravé dolní končetiny s mravenčením a necitlivostí, pro kterou šel na operaci ploténky (L5/S1). Od té doby se mu bolesti zad vracely a musel vždy dočasně přestat pracovat a následně docházet na rehabilitaci pro odstranění obtíží. V roce 2012 (16 let od operace) opět absolvoval rehabilitaci, ale poprvé dle McKenzie metody. Díky McKenzie metodě si nyní dokáže bolesti zad odstranit sám za 2 dny bez nutnosti přestat pracovat, již netrpí bolestí hlavy ani ztuhlostí krční páteře (a to celý 1 rok od ukončení fyzioterapie). Pracuje, sportuje a tráví volný čas bez omezení.

V případě dotazů nebo objednání mne neváhejte kontaktovat.

Mgr. Jitka Laliková Šerclová, Cert.MDT