CENÍK

PRVNÍ FYZIOTERAPIE
do 60 MINUT

1000 Kč

Kineziologický rozbor (anamnéza + vyšetření)

Stanovení léčebného plánu a 1. terapie

OBJEDNAT SE

DRUHÁ a DALŠÍ FYZIOTERAPIE
50 MINUT

800 Kč

Vyhodnocení dosavadního léčebného plánu

Terapie dle aktuálního stavu klienta/tky

OBJEDNAT SE

DRUHÁ a DALŠÍ FYZIOTERAPIE
30 MINUT

600 Kč

Vyhodnocení dosavadního léčebného plánu

Terapie dle aktuálního stavu klienta/tky

OBJEDNAT SE

PRVNÍ FYZIOTERAPIE = VYŠETŘENÍ VČETNĚ TERAPIE

Cílem první fyzioterapie je zjištění anamnézy klienta a provedení vyšetření pohybu, na základě kterých fyzioterapeutka stanoví vhodnou terapii. Tento postup je naprosto zásadní, neboť bez důkladného poznání klienta nelze určit správnou diagnózu problému a tím i učinnou terapii.

Anamnéza obsahuje především:

  • Zjištění současných obtíží a popis aktivit, které klienta omezují, zhoršují anebo zlepšují.
  • Zjištění prodělaných úrazů, operací nebo jiných skutečností majících vliv na zdravotní stav.
  • Pochopení pracovní zátěže, tj. zaujímání pracovních poloh v zaměstnání.
  • Popis aktivit ve volném čase (sport, kultura, zahrádkaření apod.)

Samotné vyšetření pohybu obsahuje:

  • Zjištění obvyklého držení těla vsedě a vstoje.
  • Stanovení svalové síly.
  • Určení rozsahu pohybu v částech těla souvisejících s obtížemi.
  • Testování opakovaných pohybů nebo udržovaných poloh a jejich vliv na obtíže klienta.

Stanovení a provedení 1. terapie:

  • Na základě zjištěné anamnézy a provedeného vyšetření.

DRUHÁ a DALŠÍ FYZIOTERAPIE

Délka druhé a dalších fyzioterapií se odvíjí od stavu klienta. U lehčích stavů stačí 30min., u komplikovanějších je vhodná delší terapie.

Vše je na základě vzájemné domluvy klienta s fyzioterapeutkou.

3 fyzioterapie jsou obvykle dostatečným počtem terapií pro dostatečné zlepšení nebo úplné uzdravení.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Nabízíme Vám dárkové poukazy, pokud byste chtěli udělat radost svým blízkým. Terapie je vždy určena na základě vstupního vyšetření a od toho se i odvíjí následný počet terapií. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, proto není možné bez vstupního vyšetření doporučit, kolik terapií by bylo vhodných. Doporučujeme Vám proto zakoupit na začátek dárkový poukaz na vstupní vyšetření a až na základě výsledku Vám doporučíme další postup.

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY

Spolupracujeme s firmou Benefit Plus. Neváhejte a využijte u nás Vaše zaměstnanecké výhody.