McKenzie konference Ameriky – MDT pro dosažení lepších výsledků v péči o pacienty

26. – 28.7. 2013 Denver, Colorado, USA (MDT for Peak Patient Outcomes)

Na konci července jsem se zúčastnila Konference ve městě Denver, stát Colorado, pořádané McKenzie Institutem pro oblast Ameriky.

Téma konference: MDT neboli McKenzie metoda (Mechanická Diagnostika a Terapie) pro dosažení lepších výsledků v péči o pacienty

Ve 3 dnech jsme vyposlechli velmi zajímavé přednášky a v menších skupinách absolvovali praktické workshopy.

Nejzajímavější přednášky byly na témata:

  • Systém klasifikace mechanismu vzniku bolesti (PMCS) doporučovaným Davidem Butlerem a Louis Gifford (Annie O´Connor z Chicaga)
  • Výsledky výzkumu na jedincích s artrózou v koleni, kteří čekali na umělý kloub (Richard Rosedale z Kanady); nejzajímavější zjištění – čím vyšší stupeň artrózy v koleni, tím vyšší pravděpodobnost výskytu funkční blokády v kloubu (derangementu) – tedy stavu řešitelného fyzioterapií!
    Nebojme se bolesti při cvičení! Bolest se může cvičením kolene vyvolávat, ale nesmí přetrvávat!
  • Co bychom měli vědět, abychom mohli standardizovat data o pacientech, jejich obtížích, postupech a výsledcích terapie k podpoření používání McKenzie metody v „Praxi Podložené Výzkumy“ (Practise-Based Evidence) (Mark Werneke z New Jersey)

Praktické workshopy byly zaměřené na:

  • Kyčelní kloub a jeho vyšetření a terapii; smutné zjištění – nejčastější léčbou bolesti třísla mladých hokejistů je artroskopie.
  • Ramenní kloub a seznámení se se 3 nejčastějšími vzory projevu blokád (derangementů) a dalšími možnostmi terapie u jiných typů blokád.
  • Zopakování nejčastějších technik terapeuta včetně jejich vhodnosti a nevhodnosti použití, neboť stále máme co zlepšovat 🙂
  • Možnosti využití předklonů (flexe) v bederní páteři při vyšetření a terapii
  • Možnosti léčby pacientů ze skupiny „jiné“ pomocí např. stabilizačního cvičení anebo léčení „mozku“ a jeho poruchy zpracování bolesti, poruchy hybnosti anebo poruchy vnímání dotyku.
S kolegyní Evou Novákovou, Dip.MDT

S kolegyní Evou Novákovou, Dip.MDT

 

S kolegou Afshinem z Íránu a Georgem z Německa

S kolegou Afshinem z Íránu a Georgem z Německa

 

Denver

Denver

 

Denver

Denver