Jóga v rehabilitaci s využitím prvků DNS 3.6. – 6.6.2013, Hlavice

Lektorem kurzu byl chiropraktik a učitel jógy v Sydney Clive Farrelly, absolvent DNS kurzů A, B, C. Překlad zajišťovala Mgr. Martina Ježková, fyzioterapeutka a lektorka DNS kurzů pro ČR a zahraničí.

DNS je zkratka pro Dynamickou Neuromuskulární Stabilizaci, jejímž autorem je Prof.PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Obsahem kurzu bylo propojení DNS konceptu se základními jógovými ásanami (pozicemi), využití funkce hlavního dýchacího svalu neboli bránice, stabilizace každé ásany a nácvik centrovaného postavení kloubů těla v jednotlivých ásanách.

Cvičili jsme dle Iyengar jógy, která využívá různých pomůcek pro zvládnutí ásan. Například se jedná o: popruhy či lana, různé kvádry, prkna, dále také využívá pomoci židle, zdi, schodů – zkrátka dle aktuální potřeby daného jedince (viz fotografie) vždy tak, aby prováděnou ásanu zvládl i se svými aktuálními omezeními (snížení kloubní pohyblivost anebo síly), a mohl ji tak prožít a postupně se pravidelným cvičením jógy zlepšovat, až docílí provádění jednotlivých ásan bez využití pomůcek.

Dozvěděli jsme se o účincích ásan na jednotlivé tělesné orgány včetně kontraindikací, tj. kdy danou ásanu není vhodné provádět. Například: pro depresivní ladění organismu jsou vhodné pozice, kde otevíráme hrudník (záklony), čímž dochází ke zlepšení nálady; dále v období menstruace, těhotenství a „přechodu“ je vhodné uvolňovat břišní stěnu a třísla (úklony); na zácpu cvičit předklony, na průjem záklony; na zahřátí organismu jsou vhodné rotace, které jsou ale nevhodné pro vysoký krevní tlak; pro astma a pokles dělohy vhodné inverze, tj. obrácené polohy (hlava dole) např. stoj na hlavě, stoj na rukou.

Trikonasana pro skoliózu páteře čelem k opoře

Trikonasana pro skoliózu páteře čelem k opoře

Navasana – pozice loďky s využitím pásu

Navasana – pozice loďky s využitím pásu

Záklon s pomocí židle a zdi

Záklon s pomocí židle a zdi

Pozice psa hlavou dolů pro intenzivní procvičení zápěstí

Pozice psa hlavou dolů pro intenzivní procvičení zápěstí

Pascimottasana – rovný předklon s pomocí židle, pásu a pokrčených kolen

Pascimottasana – rovný předklon s pomocí židle, pásu a pokrčených kolen

Protažení ramene u zdi

Protažení ramene u zdi

Protažení ramenou do vzpažení

Protažení ramenou do vzpažení

Využití pásu ke zlepšení postavení lopatek

Využití pásu ke zlepšení postavení lopatek

Ustrasana – záklon s pomocí židle

Ustrasana – záklon s pomocí židle

Sirsana - varianta stoje na hlavě pro jedince s bolestmi krční páteře

Sirsana – varianta stoje na hlavě pro jedince s bolestmi krční páteře