Ve dnech 11.-12.9.2014 se v Lázních Bělohrad konalo 1. multioborové sympozium „Bolesti zad“, které pořádala Neurochirurgická klinika Lékařské Fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Během přednášek zazněly různé názory na příčinu bolesti zad i její léčbu – jak chirurgickou, tak nechirurgickou. A právě onu opakovaně citovanou „nespecifickou“ bolest zad umíme s pomocí McKenzie Mechanické Diagnostiky a Terapie specifikovat, zjistit její příčinu a následně zadat cílenou efektivní léčbu.

Již 59% 18letých má zkušenost s bolestmi zad. Z tohoto údaje pravděpodobně i vyplývá, proč v poslední době narůstá počet operací páteře u dětí ve věku 14-18 let. Dříve byl operován jeden náctiletý za 1-2 roky. Zajímavým zjištěním bylo, že při některých operacích meziobratlové ploténky dochází překvapivě k odstřihnutí nervů z operované ploténky, která následně v případě budoucího problému nemůže tělo informovat, že nastal nějaký problém.

Dobrou zprávou je, že po operaci páteře vzniká fibróza uvnitř páteře (jizvení) až za 3 – 12 měsíců od operace. Proto včasnou fyzioterapií po operaci můžeme vzniku srůstů a ztuhlosti zad lehce zabránit.

Nepřekvapivým zjištěním bylo, že bolest sama o sobě je největším stresorem našeho těla, jejímž doprovodným příznakem je depresivní ladění jedince a bolest sama o sobě vede ke snížení příjmu potravy. Proto čím dříve nalezneme její příčinu a optimální léčbu, tím pro nás lépe.

Z příspěvku o bolestech křížokyčelních kloubů neboli známých SI kloubů vyplynulo, že příčinou jejich bolesti nebývá vlastní křížokyčelní kloub, ale bederní páteř. Vlastní křížokyčelní kloub způsobuje bolesti SI kloubu teprve až jako 4. v pořadí výskytu příčin.

Posledním příspěvkem konference byla má přednáška „Využití McKenzie Mechanické Diagnostiky a Terapie u bolesti zad“. McKenzie Mechanická Diagnostika a Terapie neboli MDT je spolehlivý a vědecky podložený logický systém, ve kterém je klinik (fyzioterapeut nebo lékař) schopný pacienta vyšetřovat, hodnotit, zařadit do podskupiny a aplikovat léčbu a preventivní program přesně šitý na míru danému jedinci – pacientovi. Pacient je tudíž o problému informován, rozumí mu a naučí se, jak si může sám pomoci a jakým způsobem předcházet recidivám.