PNF = Proprioceptivní Nervosvalová Facilitace,
Kabatova metoda

Herman Kabat - Kabatova metoda autor

Metodu vymyslel americký neurofyziolog Dr. Herman Kabat (1913–1995)
ve 40. letech 20. stol. a rozpracoval ji spolu s kolegyněmi fyzioterapeutkami Margaret Knott a Dorothy Voss.

Vycházel z práce Sestry Kenney, Australanky, která úspěšně léčila pacienty s poliomyelitidou.

Metoda byla do Československa přinesena v 60. letech 20. století.

 

PROPRIOCEPTIVNÍ znamená, že pro pohyb beru sílu s vlastních orgánů – z jejich proprioreceptorů neboli čidel hlubokého čití. Jedná se o:

  • Kloubní receptory, zaznamenávající polohu a pohyb v kloubu,
  • Svalové vřeténko, zaznamenávající napnutí i uvolnění ve svalu i jeho neměnnou polohu,
  • Golgiho šlachové tělísko, registrující napnutí šlachy,
  • Kožní receptory, registrujících např. dotyk.

NERVOSVALOVÁ znamená propojení nervového systému se svaly.

FACILITACE je usnadnění přenosu nervových impulzů v těle.

U PNF jsou všechny pohyby uspořádány do pohybových vzorců, jejichž základem jsou přirozené pohyby člověka v několika rovinách, tzv. sdružené pohyby. Pohyby mají diagonální charakter (tzv. z rohu do rohu), provádí se buď pasivně nebo s dopomocí, aktivně a proti odporu.

Při masovém sdruženém pohybu dochází k zapojení všech svalů do pohybu v tom daném směru včetně svalů zdravých. Díky tomu dochází k rozšíření aktivity do nemocného či oslabeného svalu a tím k usnadění pohybu.

K usnadnění pohybu se dále užívá dalších pěti facilitačních mechanismů. Jedná se o:

  • Protažení svalu
  • Maximální odpor (prováděný terapeutem)
  • Ruční kontakt
  • Trakce (oddálení kloubních ploch) a komprese (přiblížení) v kloubu
  • Povely neboli slovní stimulace.

Kabatova metoda má široké terapeutické využití, např. u neurologických diagnóz (stavy po cévní mozkové příhodě, rozstroušená skleroza, periferní parezy), u oslabených svalů a u dalších diagnóz dle zdravotního stavu pacienta.