Myoskeletální neboli Manuální medicína je zaměřena na vyšetření a terapii poruch funkce hybného systému těla.
Jedná se o techniky měkkých tkání, postizometrické svalové relaxace (PIR) a mobilizační techniky páteře a kloubů končetin.

Karel Lewit - Měkké techniky a mobilizace autorZakladatelem Manuální medicíny je neurolog Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. (1916 – 2014). Jeho spoluprací s Prof. Jandou, Doc. Vélem a Prof. Jiroutem se vyvinula mezinárodně známá tzv. Pražská škola Manuální medicíny a rehabilitace.

Manuální medicína je základem vědomostí fyzioterapeuta, na kterých svým dalším vzděláváním staví.

Do MĚKKÝCH TKÁNÍ v pohybovém aparátu těla řadíme kůži, podkoží, fascie (vazivový obal svalu nebo svalových skupin) a svaly.

 

 

Pokud nejsou měkké tkáně pružné neboli elastické a navzájem mezi sebou posunlivé, nedosáhneme plné pohyblivosti v kloubu, který obklopují. Totéž platí i pro svaly, které se musí ve svých vazivových obalech volně pohybovat, aby se mohly ve své přirozené délce plně stahovat a protahovat a poskytnout tak svůj plný výkon, resp. plnou svalovou funkci.

Při obnovování posunlivosti a pružnosti jednotlivých měkkých tkání se řídíme přítomností „přirozené bariéry“ dané tkáně a následně „fenoménem tání“. Pokud bychom se bariérou neřídili, mohlo by nastat přepnutí tkáně nebo až i její poranění (mikrotrauma).

Stažené měkké tkáně mívají především jedinci s chronickými problémy pohybového aparátu, tj. měsíce i léta trvajícími bolestmi a jinými obtížemi. Dále také i akutní pacienti, u nich ale tyto změny často mizí spolu s odstraňováním příčiny obtíží. U chronických problémů je tak obvykle potřebné k pohybové léčbě provádět i měkké techniky, aby se problém zcela vyřešil.

Technikami měkkých tkání se také uvolňují jizvy, které nám zůstaly na těle po různých operacích. Každá jizva by měla být na dotek nebolestivá, pružná, posunlivá a „nepřisedlá“, jinak je třeba ji uvolnit, aby postupem času nezpůsobovala vznik přenesených bolestí.

PIR neboli postizometrická svalová relaxace se užívá u bolestivých spoušťových bodů (Trigger pointů) ve svalu anebo při přítomnosti bolestivého místa v úponu svalu (Tender point). Příčinou bolestivých bodů může být např. blokáda v kloubu anebo oslabený či přetížený sval nebo jeho šlacha.

Mobilizační techniky neboli mobilizace páteře i kloubů končetin se provádí za účelem obnovení normální pohyblivosti v daném kloubu.


Myos = sval, skelet = kostra (myoskeletální)

Manus = ruka, manuální medicína = medicína prováděná rukama