Mgr. Jitka Šerclová, Cert.MDT
Mgr. Jitka Šerclová, Cert.MDTFyzioterapeutka
9 / 2009 Mezinárodní McKenzie Certifikovaná zkouška, Praha

Získání odborné způsobilosti ve schopnosti:

 • Rozpoznat bolesti mechanického a nemechanického původu
 • Stanovit mechanickou diagnózu a terapii pohybového aparátu
 • Zadat cílený léčebný program založený na pohybové terapii
 • Vést k autoterapii a prevenci primární i sekundární
2 / 2005 Zkouška z myoskeletální medicíny, Praha
1998 – 2003 FTVS UK, Praha – Magisterské studium Fyzioterapie
3 / 2013 – nyní Fyzioterapie pro Vás – vlastní soukromá ordinace
1 / 2007 – 1 / 2013 Poliklinika Prosek a.s., Oddělení rehabilitace a léčby bolesti
7 / 2005 – 12 / 2006 Rehamed Praha s.r.o. Centrum rehabilitační medicíny
5 / 2004 – 6 / 2005 Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Klinika rehabilitace – dospělá část
2 / 2002 – 4 / 2004 Medlin s.r.o., Praha – Suchdol
 • McKenzie Klinická zájmová skupina (SIG skupina) vedená paní Evou Novákovou, Dip.MDT – od podzimu 2007 pravidelně 1x měsíčně
 • 12.10.-13.10.2013 – McKenzie Refresh kurz, Praha – Suchdol
 • 26.7.–28.7. 2013 – McKenzie konference Ameriky – MDT pro dosažení lepších výsledků v péči o pacienty (MDT for Peak Patient Outcomes), Denver, Colorado, USA
 • Červen 2013 – Jóga v rehabilitaci s využitím prvků DNS, Farelly, C., Hlavice
 • 26.10.2012 – Konference Střešovický podzim na téma „Klinické zkušenosti a trendy v rehabilitaci amputovaných pacientů“
 • 25.11.2011 – Přednášející na konferenci Střešovický podzim na téma „Klinické zkušenosti s léčbou vertebropatů“, příspěvek: Kazuistika – závratě
 • 8.3.2011 – Konference „Inkontinence v primární péči“
 • Červen 2010 – Zahraniční stáž na McKenzie klinice P.U.L.Z., Freiburg im Breisgau, Německo
 • 23.3.2010 – Seminář Fyzioterapeutická péče a její financování, Kolářová J., Praha
 • 8.3.2010 – Konference „Inkontinence a životní cyklus muže a ženy“
 • Září 2009 – McKenzie kurz – část E – Periferní klouby, Luetchford S., Praha
 • Duben 2009 – Refresh McKenzie metody, de Bruine N., Praha
 • Únor 2009 – McKenzie kurz – část D – Mechanická diagnostika a terapie – pokročilé řešení problémů, praktický workshop, Ross J., Praha
 • Říjen 2008 – McKenzie kurz – část C – Mechanická diagnostika a terapie – řešení problémů, Ross, J., Praha
 • Červen 2008 – McKenzie metoda pohledem lékaře, Donelson, R., Praha
 • Únor 2008 – McKenzie kurz – část B – Krční a hrudní páteř, de Bruine, N., Praha
 • Říjen 2007 – McKenzie kurz – část A – Bederní páteř, Luetchford S., Praha
 • 2007 – Léčba skoliózy metodou aktivní segmentální centrace, Švejcar P., Brno
 • 2007 – Biomechanika, Pospíšil, P., Brno
 • 2007 – Konference Brandýské sympozium, Brandýs nad Orlicí
 • 2007 – Kurz Stabilizace páteře, Veverková M., Herbenová A., Praha
 • 2006 – Senzomotorická stimulace, Herbenová, A., Bezvodová V., Praha
 • 2005 – 2002 – Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, zakončená zkouškou – Vacek J., Bezvodová V., Veverková M., Herbenová A., Praha
 • 2004 – Vývojová kineziologie v manuální medicíně, Kolář P., Praha
 • 2004 – Kurz magnetoterapie a neinvazivní laser terapie, Navrátil L., Praha
 • 2004 – Konference „Terapie skolióz“, Brno
 • Metoda Ludmily Mojžíšové, Novotná J.
 • Základy Vojtovy metody, Nováková H.
 • Metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Holubářová J.
 • Základy Brügger konceptu, Pavlů, D.
 • Pánevní dno a jeho vztahy, Tichý M.
Průběžně Překlady, tvorba článků a příprava McKenzie časopisu
2013 Překlad publikace „Léčíme si koleno sami“ s kolegyní Evou Novákovou, Dip.MDT
2011 Překlad publikace „Léčíme si bolesti krční páteře sami“ s kolegyní Evou Novákovou, Dip.MDT
2010 Překlad publikace „Léčíme si rameno sami“ s kolegyní Evou Novákovou, Dip.MDT